PROTOKÓŁ NR XXVII/2009

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXVII/2009

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1130.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwał:

-       w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

-       w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Zakończenie obrad.

 

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

-       NR XXVII/147/2009 w  sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

-       Uchwałę NR XXVII/148/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

-        

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                         mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1778

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-04-07 12:50:45
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-05-06 09:43:12
Ostatnia zmiana: Monika Strojna, data: 2012-11-09 13:17:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony