PROTOKÓŁ NR XXXI/2009

Wersja do druku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1315

Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu.

Nieobecny Radny Bogusław Chałuda – usprawiedliwiony.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2009 rok.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z udziałem środków z budżetu państwa.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Zakończenie obrad.

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

- w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2009 rok.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z udziałem środków z budżetu państwa.

(uchwały do wglądu w odrębnym katalogu).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1645

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 12:45:01
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 12:45:57
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 12:45:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony