PROTOKÓŁ NR XXXV/2010

Wersja do druku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjecie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego.

5.    Uchwalenie budżetu powiatu na 2010 rok:

-   zapoznanie z projektem uchwały budżetowej oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, przez Skarbnika Powiatu

-   opinia Komisji Budżetu i Finansów

-   dyskusja,

-   podjęcie uchwały.

6.    Informacja z realizacji zadań zawartych w Programie Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi:

-   wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,

-   opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-   dyskusja,

-   podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.

7.    Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8.    Podjęcie uchwał:

-       w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

-       w sprawie powierzenia Gminie Kije realizacji zadania publicznego Powiatu Pińczowskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Kije pomocy rzeczowej,

-       w spawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

-       w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury Edukacji, turystyki i Sportu
w Pińczowie.

9.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Zakończenie obrad.

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

- w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego.

- w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok.

- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.

-       w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

-       w sprawie powierzenia Gminie Kije realizacji zadania publicznego Powiatu Pińczowskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Kije pomocy rzeczowej,

-       w spawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

-       w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury Edukacji, turystyki i Sportu
w Pińczowie.

(uchwały do wglądu w odrębnym katalogu)

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1887

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 13:17:22
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 13:18:55
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 13:18:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony