PROTOKÓŁ NR XXXVI/2010

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 marca 2010 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu:

-     wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,

-     wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie,

-     opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-     dyskusja.  

6.    Podjęcie uchwał:

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-     w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie:  7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

 

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-     w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie:  7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1570

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-04-14 12:30:25
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-04-14 12:31:54
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-04-14 12:31:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony