PROTOKÓŁ NR XL/2010

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XL/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 7 lipca 2010 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 905.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie upoważniania Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów dotyczącego przekazania zarządzania drogami (ulicami) powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pińczów,

-     w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej na nieruchomości zabudowanej położonej
w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40  stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-        w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie,

-        w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Zakończenie obrad.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,

-     w sprawie upoważniania Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów dotyczącego przekazania zarządzania drogami (ulicami) powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pińczów,

-     w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej na nieruchomości zabudowanej położonej
w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40  stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-        w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie,

-        w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1658

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-09-27 11:14:32
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-09-27 11:15:25
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2013-10-29 12:51:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony