Budżet 2005

Wersja do druku

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005

(art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

1. Wykonanie budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2005 rok

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1. Dochody

27 646 033

26 517 645

2. Wydatki

33 008 509

30 422 090

a) wydatki bieżące

27 465 728

26 684 640

b) wydatki majątkowe

5 542 781

3 737 450

3. Deficyt

-5 362 476

-3 904 445

4. Przychody

6 679 512

6 015 366

a) kredyty i pożyczki

5 971 897

5 307 571

b)nadwyżka z lat ubiegłych

707 615

707 615

Rozchody

1 317 036

1 317 036

 

 

 2. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

 

- nie występują

 

3. Dotacje

a) otrzymane z  innych jednostek samorządu terytorialnego –   47.000 zł.

b) udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego   – 265.139 zł.

 

4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

 

– nie udzielano poręczeń i gwarancji

 

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

 

- nie dokonywano w/w czynności

 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

- Ciastkarnia Społem E. Stępień

- ZPHU "MA-WA"

- Piekarnia "PONIDZIE"B. Post

- Społem Pekarnia A Kisiela R Liberek

- Ciastkarnia Mikrus S. Antolski

- Manex MBWL Mandeccy

- ZPHU MA-WA Łyżwińska

- ZPUH Auto Reper G.Góral

- Sklep Spożywczo Przemysłowy Kucharczyk Robert

- GS"SCH"w Pińczowie

- P.P.H.U PRESS-BET Głodewicz Leszek

- Mała Gastronomia Dariusz Surowaniec

- Sklep Spożywczy "PATRYCJA"

- P.H.U "MAR-GAZ" Ludwikowska Maria

- Sklep Spożywczo Przemysłowy B.Sadowska

- P.H.U."DOROZ"B. Doroz

- Stacja Paliw w Michałowie St. Grochowska

- Posrednictwo Finansowe Urszula Jendryczka-Prostak

- Sklep spozywczo-Przemysłowy w Michałowie M.Koźminski

- Zakład Fryzjerski

- Sobieraj Paweł,

- Biuro Rachunkowe "Symfonia"- Zdzisława Kruszyna

- Blicharska Iwona

- Dziadek Agnieszka

- FPHU"JACEX" J.Omasta,

- Maciantowicz Agnieszka,

- Gręda Lidia,

 - Olszak Anna,

- Pawlikowski Stanisław,

- Mucha Małgorzata,

- Cugowski Mariusz.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 13558

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2006-06-01 12:22:35
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2006-06-01 12:23:13
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2020-05-20 09:13:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony