Wersja do druku

Opublikowano: 2019-12-31 09:30:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/6/10/2019. Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Wynik postepowania:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91

ZOZ/ZP/6/10/2019 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 251-621753 z dnia 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zamawiający zawarł umowę dnia:

w zakresie Pakietu nr 1 i 2 - 23.12.2019 r. z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

w zakresie Pakietu nr 3 - 23.12.2019 r. z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa .

w zakresie Pakietu nr 4 - 23.12.2019 r. z Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

w zakresie Pakietu nr 5 - 23.12.2019 r. z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

w zakresie Pakietu nr 6 - 23.12.2019 r. z Centrala Farmaceutyczna ,,Cefarm” S.A. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 16.

w zakresie Pakietu nr 7 - 23.12.2019 r. z Aspen Pharma Ireland Limited One George s Quay Plaza Dublin 2 Irlandia.

 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1262
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-10-28 09:34:58
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-10-28 09:42:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu