Wersja do druku

Opublikowano: 2020-02-07 13:57:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ-SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

Wynik postepowania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7 LUTEGO 2020 ROKU 

 

 

Pińczów, dnia 24.02.2020r.


INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:45 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Termomodernizację budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:45.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
łącznie

Cena brutto:

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

6

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Sp. j. , ul. Batalionów Chłopskich 57A, 25-671 Kielce

94,54

4 180 000,00

48 m-cy

 

Ocena ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Ilość punktów łącznie

1

SGW Budownictwo Waldemar

Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Idalińska 53, 26-600 Radom

52,96

40,00

92,96

2

SAMSON SP. Z O. O. , UL. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice

41,28

40,00

81,28

3

ML SYSTEM S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

60,00

20,00

80,00

4

Top Construction Spółka Akcyjna sp. k. , ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

33,39

40,00

73,39

5

BUDWOJ Sp. z o. o. spółka komandytowa, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów

37,50

40,00

77,50

6

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Sp. j. , ul. Batalionów Chłopskich 57A, 25-671 Kielce

54,54

40,00

94,54

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3497
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2019-12-24 08:07:50
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2019-12-24 08:19:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu