Wersja do druku

Opublikowano: 2020-02-24 13:09:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie prac projektowych uszczegółowiających zakres planowanej przebudowy systemu wentylacji w budynkach A-B-C-D szpitala powiatowego w Pińczowie.

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 24 lutego 2020 roku


PiPR.IV.041.7.16.14.A.2017

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Powiat Pińczowski  z siedzibą w Pińczowie,  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów zwany dalej Zamawiającym  informuje , ze w dniu 22 lutego  2020 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu no zamówienie publiczne prowadzone w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro.

 na wykonanie usługi obejmującej:

„ wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy instalacji wentylacji  w Zespole Opieki Zdrowotnej – szpital powiatowy w Pińczowie”.

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego.

 

Zamawiający na podstawie kryterium oceny ofert wskazanych w Zaproszeniu wyłonił Wykonawcę tj.:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa adres Wykonawcy

 

 

Ilość punktów

 

Cena brutto

4

PRO-TECH Technika Grzewcza Sp. z o.o.

ul. K. Namysłowskiego 2     22-400 Zamość  

 

100

 

97 170,00

 

Ocena ofert pozostałych przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Nazwa adres Wykonawcy

 

 

Ilość punktów

 

Cena brutto

1

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC

ul. Nowohucka  92a/15;    30 - 728  Kraków  

 

50,63

 

145 140,00

2

 BIPPROJEK Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 26A/5       04-219 Warszawa

 

88,61

 

108 240,00

3

BIURO PROJEKTÓW  EURO INSTAL LESZEK KWIECIEŃ

oś. Kolorowe 15/35       31-939 Kraków

 

75,95

 

120 540,00

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1098
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2020-02-10 13:01:53
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2020-02-10 13:12:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu