Wersja do druku

Opublikowano: 2020-06-01 10:43:14

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/2/05/2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 01.06.2020 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/2/05/2020 - usługa wywozu odpadów komunalnych.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na usługę wywozu odpadów komunalnych


Ogłoszenie ukazało się w BZP 510094358-N-2020 data zamieszczenia: 01.06.2020 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 29.05.2020 r. z Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 932
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-05-12 11:58:40
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-05-12 12:02:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu