Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZOZ/ZP/3/06/2020. Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 03.08.2020 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/3/06/2020 „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr: 2020/S 148-362854 w dniu 03.08.2020 r. Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający zawarł umowę na zadanie nr 1 dnia 22.07.2020 r. z PARTNER 4 MEDICINE Sp. z o.o. Al. Zygmunta Krasińskiego 20A 64-100 Leszno. Zamawiający zawarł umowę na zadanie nr 2 dnia 22.07.2020 r. z PARTNER 4 MEDICINE Sp. z o.o. Al. Zygmunta Krasińskiego 20A 64-100 Leszno. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Krzysztof SłoninaPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1403
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-06-08 09:24:51
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-06-08 09:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu