Wersja do druku

Opublikowano: 2022-09-14 10:57:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Termomodernizacja części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dot. postępowania nr 2022/BZP 00267620/01 ogłoszonego dnia  20 lipca 2022 roku

 

Zamawiający - Powiat Pińczowski z siedzibą  w Pińczowie ul. Zacisze 5    28-400Pinczów  działając na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, informuje, że

1.       otwarcie ofert  dla zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie” – ZADANIE 1-2-3” prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  – artykuł 275pkt.2 odbyło się w dniu 4 sierpnia 2022r godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym  w Pińczowie

2.       w postępowaniu wpłynęło ogółem 5 ofert, w tym dotyczących:

¾      zadania nr 1 – 5 ofert,

¾      zadania nr 2 – 2 oferty,

¾      zadania nr 1 – 2 oferty.

Po  dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono dnia 14wrzesnia 2022 roku.

Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 253 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

¾  zadanie nr 1COMPLIDO Michał Dziubek     ul. W. Przyborowskiego 91 25-351 Domaszowice

 

¾  zadanie nr2Przedsiębiorstwo  Przemysłowo-Usługowe HOTEX Marek Snopek Tomasz

                             Snopek Sp.J.     ul. Bat. Chłopskich 97A  25-671 Kielce

 

¾  zadanie nr3Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Olesiński     Wolica 33 28-100 Busko Zdrój

 

Wymienione oferty uzyskały  najwyższą liczbę punktów wg kryterium:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Ilość punktów wg. kryterium cena  brutto

Ilość punktów wg. kryterium wydłużony okres gwarancji jakości

Ilość uzyskanych punków łącznie

Zadanie nr 1

4

COMPLIDO Michał Dziubek

ul. W. Przyborowskiego 91 25-351 Domaszowice

60

40

100

Zadanie nr 2

1

Przedsiębiorstwo  Przemysłowo-Usługowe HOTEX Marek Snopek Tomasz  Snopek Sp.J.     ul. Bat. Chłopskich 97A  25-671 Kielce

60

40

100

Zadanie nr 3

3

Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Olesiński  Wolica 33 28-100 Busko Zdrój

60

40

100

 

 

Oferty pozostałe uzyskały:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Ilość punktów wg. kryterium cena  brutto

Ilość punktów wg. kryterium wydłużony okres gwarancji jakości

Ilość uzyskanych punków łącznie

Zadanie nr 1

1

Przedsiębiorstwo  Przemysłowo-Usługowe HOTEX Marek Snopek Tomasz  Snopek Sp.J.     ul. Bat. Chłopskich 97A  25-671 Kielce

42,04

40

82,04

2

Europrofil Grzegorz Zimnicki   ul. Zagnańska 71   25-558 Kielce

oferta odrzucona

3

Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Olesiński  Wolica 33 28-100 Busko Zdrój

53,25

40

93,25

5

Budynk sp. z o.o. Łukasz Smardzewski  Skiby 46 26-060 Chęciny

oferta odrzucona

Zadanie nr 2

3

Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Olesiński  Wolica 33 28-100 Busko Zdrój

57,96

40

97,96

Zadanie nr 3

1

Przedsiębiorstwo  Przemysłowo-Usługowe HOTEX Marek Snopek Tomasz  Snopek Sp.J.     ul. Bat. Chłopskich 97A  25-671 Kielce

32,85

40

72,85

Oferty:

1.     oferta Europrofil Grzegorz Zimnicki   ul. Zagnańska 71   25-558 Kielce

2.     oferta Budynk sp. z o.o. Łukasz Smardzewski  Skiby 46 26-060 Chęciny

zostały odrzucone.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert:

W trakcie badania ofert Zamawiający na podstawie art.307 ust. 2 ustawy PZP zwrócił się do wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu  związania z ofertą  z obowiązującego 04 września 2022 roku do dnia 21 września 2022 roku.  Do dnia 4.09.2022r.  wykonawcy:

1.     Europrofil Grzegorz Zimnicki   ul. Zagnańska 71   25-558 Kielce

2.     Budynk sp. z o.o. Łukasz Smardzewski  Skiby 46 26-060 Chęciny

nie wyrazili woli wydłużenia terminu związania z ofertą.

Uzasadnienie prawne odrzucenia ofert:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”

 

 

Za Komisję:

Małgorzata Dymek
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 387
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-07-20 08:30:14
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-07-20 08:47:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu