Wersja do druku

Opublikowano: 2022-09-06 11:40:44

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
„Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT”

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 06.09.2022.r.

 

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów          

             

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

Znak sprawy: PiPR.IV.272.3.2022.

„Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT”

 

Działając na podstawie:

·       art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił prowadzone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnia postepowanie z powodu błędu uniemożliwiającego prawidłową wycenę (nieprawidłowa powierzchnia jednostki ewidencyjnej), a tym samym prawidłowe złożenie oferty na podstawie której można zawrzeć ważną umowę.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie zostaje wszczęte ponownie w dniu dzisiejszym, Zapraszamy do składania ofert.

  

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

Zbigniew Kierkowski

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 275
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-08-12 10:24:04
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-08-12 10:29:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu