Wersja do druku

Opublikowano: 2022-09-16 10:03:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT

Wynik postepowania:

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT z dnia 06.09.2022rnr PiPR.IV.0272.4.2022

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer ofert

Wykonawca

Cena/koszt

gwarancja

1.

RGPROJEKT SP. Z O.O. 30-394 Kraków, ul. Skotnicka 210

116604,00 zł

73 m-ce

2.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

81672,00 zł

73 m-ce

3.

OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

97723,50 zł

73 m-ce

4.

GEORES Sp. Z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

103012,50 zł

73 m-ce

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Zbigniew Kierkowski

 

 

UWAGA!!!!

 

Wykonawcy, którzy złożyli wadium w formie pieniężnej do postepowania nr. PiPR.IV.272.4.2022 z dnia 06.09.2022 r. mogą za wnioskiem przenieść wadium na powtórne postępowanie z dnia 13.09.2022 r. nr PiPR.IV.0272.08.2022. Dla dopełnienia formalności należy do oferty dołączyć wniosek/oświadczenie o przeniesieniu wadium. Wniosek/oświadczenie należy przesłać skanem  do dnia 19.09.2022r. do godziny 11:00 na adres mailowy: inwestycje@pinczow.pl, a oryginał dołączyć do oferty.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca komisji

                                                                                                                 Paulina Mucha
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 150
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-09-06 11:59:14
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-09-06 12:29:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu