Wersja do druku

Opublikowano: 2022-09-29 16:08:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 29.09.2022.r.

  

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

28-400 Pińczów

Ul. Zacisze 5              

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III”

Postępowanie nr:  PiPR.IV.0272.08.2022

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00347354/01 z dnia 2022-09-14

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6, złożoną przez wykonawcę INFOGEO Sp. Z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 42-150 Kraków.

Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena/koszt

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga ….%

przyznana punktacja

Kryterium 2

„Rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi”

Wartość z oferty

Kryterium 2

„Rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi”

waga ….%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Geores Sp. Z O.O., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

102951,00 zł

42,51 %

73m-ce

40 %

82,51 %

2

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

97723,50 zł

44,78 %

73 m-cw

40%

84,78 %

3

PAX Geodezja Sp. Z O.O., ul. Obornicka 330, Poznań – Stare Miasto 60-689

98791,00 zł

44,30 %

73 m-ce

40 %

84,30 %

4

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa 140, Koszalin

80672,00 zł

54,25 %

73 m-ce

40 %

94,25 %

5

GCPS SP. Z O.O., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin

116850,00 zł

37,45 %

72 m-ce

39,45 %

76,90 %

6

INFOGEO Sp. Z O.O., ul. Rzemieślnicza 3, 42-504 Będzin

72939,00 zł

60 %

73 m-ce

40 %

100 %

7

NATMAP Sp. Z o.o. ul. Św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków

-

-

-

-

-

 

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1.       PAX Geodezja Sp. Z O.O., ul. Obornicka 330, Poznań – Stare Miasto 60-689

2.       GCPS SP. Z O.O., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin

3.       NATMAP Sp. Z o.o. ul. Św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków

Uzasadnienie prawne: oferty nr 3 i 5 firm PAX Geodezja sp. Z o.o. oraz GCPS sp.  Zo.o. odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy PZP.  Ofertę nr 7 firmy NATMAP Sp. Z o.o. odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6

Uzasadnienie faktyczne: Firma PAX Geodezja Sp. Z o.o. oraz firma GCPS sp. Z o.o. na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych nie złożyła/nie uzupełniła oświadczeń co skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta firmy NATMAP Sp. Z o.o. została niepoprawnie zaszyfrowana na etapie składania, nie można rozszyfrować oferty co również skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.

 

Zbigniew Kierkowski – Kierownik Zamawiającego

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 234
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-09-14 12:23:46
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-09-14 12:28:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu