Wersja do druku

Zamawiajcy:

Powiat Pi?czowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pi?czw

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1232

Data publikacji:
2021-06-15 13:00:31

Przedmiot: Zaproszenie do sk?adania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostaw? tablic informacyjnych dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla ZSZ w Pi?czowie” wraz z monta?em tablic na elewacji budynku Zespo?u Szk? Zawodowych w Pi?czowie, ul. Sp?dzielcza 6.

Tre przetargu:
w za??czeniu dokumenty post?powania


Zaczone pliki:

zaproszenie do sk?adania ofert wraz z formularzem ofertowym i projektem umowy
(9. dot. promocji.docx - 33.441 KB) Data publikacji: 2021-06-15 13:01:33 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki biecego przetarguWywietle: 519
Wprowadzi do systemu: Monika Strojna, data: 2021-06-15 13:00:31
Opublikowa: Monika Strojna, data publikacji: 2021-06-15 13:02:31
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu