Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1289

Data publikacji:
2022-09-06 11:59:14

Przedmiot: Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT

Treść przetargu:

W związku z awarią na ePUAP oferty zostaną pobrane i rozszyfrowane niezwłocznie po usunięciu awarii.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Paulina Mucha

 


 


 

 

Pińczów, dnia 14.09.2022.r.

 

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów          

             

 

             

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

Znak sprawy: PiPR.IV.272.4.2022.

„Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT”

 

 

Działając na podstawie:

·       art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił prowadzone postępowanie.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnia postepowanie z powodu niewywiązania się z obowiązku opublikowania kwoty przeznaczonej na zadanie.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie zostaje wszczęte ponownie w dniu dzisiejszym, Zapraszamy do składania ofert.

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

Kierownik Zamawiającego

Zbigniew Kierkowski 


Załączone pliki:


(Zalacznik_Nr_1_do_SWZ_FORMULARZ_OFERT_geod II.docx - 30.649 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:00:44 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_2_do_SWZ_-Osw_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_post II.docx - 31.526 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:01:03 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_2a_do_SWZ_-Osw_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_post II.docx - 30.88 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:01:16 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_3_do_SWZ_-_Oswi_o_braku_podstaw_wykluczenia II.docx - 32.62 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:02:51 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_3a_do_SWZ_-_Osw_o_braku_podstaw_wykluczenia II.docx - 31.882 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:03:07 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_4_do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia. II.docx - 68.739 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:03:27 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_6_do_SWZ_Osw_wykonawcow_wspolnie_ubiegaj_sie_o_zam_geod II.docx - 26.289 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:17:51 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik Nr 5 do SWZ_ - projekt umowy_geod II.docx - 4572.375 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:26:22 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_geod II.docx - 27.59 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:26:43 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_9_do_SWZ_-_Wykaz_osob_geod II.docx - 20.475 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:27:07 Redaktor: Monika Strojna

(SWZ - dostawa_obiektowej_bazy_BDOT500_oraz_synchronizacja_baz_EGIB_GESUT_BDOT500_dla_obszaru_jednostki_ewidencyjnej_Pinczow II..docx - 48.3 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:28:05 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_1_do_ projektu_umowy_Opis_przedmiotu_zamowienia II.docx - 68.658 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:28:23 Redaktor: Monika Strojna

(ogloszenie o zamowieniu.pdf - 123.974 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:28:43 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_8__do_SWZ_-_Wykaz_uslug_geod II.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2022-09-06 12:46:25 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 149
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-09-06 11:59:14
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-09-06 12:29:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu