Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-07-15 11:44:42
Wygasł: 2019-07-23

Monitoring przebiegu, nadzór techniczny i kontrola prac związanych z wykonaniem dla powiatu pińczowskiego

Opublikowany: 2019-07-12 14:02:27
Wygasł: 2019-07-22

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu "Uwierz w siebie-pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-07-12 07:25:03
Wygasł: 2019-08-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny nr sprawy: ZOZ/KO/6/07/2019

Opublikowany: 2019-07-11 10:27:57
Wygasł: 2019-08-31

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa aparatu do biostymulacji laserowej. Nr sprawy: ZOZ/ZO/8/07/2019

Opublikowany: 2019-06-28 14:27:09
Wygasł: 2019-07-15

Monitoring przebiegu, nadzór techniczny i kontrola prac związanych z wykonaniem dla powiatu pińczowskiego

Opublikowany: 2019-06-28 09:38:38
Wygasł: 2019-07-08

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów dachu (z zachowaniem jego formy i geometrii).

Opublikowany: 2019-06-27 10:30:17
Wygasł: 2019-07-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/5/06/2019

Opublikowany: 2019-06-27 09:23:06
Wygasł: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 ze zm.).Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/06/2019

Opublikowany: 2019-06-12 10:55:06
Wygasł: 2019-06-27

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów dachu (z zachowaniem jego formy i geometrii).

Opublikowany: 2019-06-07 13:16:12
Wygasł: 2019-07-10

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bud.

Opublikowany: 2019-06-03 09:32:03
Wygasł: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów operacyjnych do zabiegów ortopedycznych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/06/2019

Opublikowany: 2019-05-29 15:11:51
Wygasł: 2019-06-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/4/05/2019

Opublikowany: 2019-05-24 13:47:32
Wygasł: 2019-05-27

Zakup usługi warsztatów wyjazdowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:48:36
Wygasł: 2019-05-29

Zakup usług szkoleniowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:49:31
Wygasł: 2019-05-29

Zakup wyposażenia pracowni kulinarnej

Opublikowany: 2019-05-24 13:50:13
Wygasł: 2019-05-29

Zakup materiałów sportowych

Opublikowany: 2019-05-23 11:43:15
Wygasł: 2019-05-30

Unieważnienie postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków."

Opublikowany: 2019-05-21 10:33:44
Wygasł: 2019-06-30

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Ogłasza zapytanie ofertowe na montaż wentylacji mechanicznej w magazynie odpadów medycznych na terenie szpitala powiatowego w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/5/05/2019

Opublikowany: 2019-05-16 14:14:11
Wygasł: 2019-05-17

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów edukacyjnych wypadków dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:11:47
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów biurowych dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"


znalezionych: 1289 na 65 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>