Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-11-06 13:24:33
Wygasł: 2018-11-15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia

Opublikowany: 2018-11-06 12:12:46
Wygasł: 2018-11-15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - komputery.

Opublikowany: 2018-10-26 14:04:17
Wygasł: 2018-11-14

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie w ramach projektu pn. „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji” objętego umową nr RPSW.08.03.03-26-0005/17-00.

Opublikowany: 2018-10-25 11:36:58
Wygasł: 2018-11-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2018-12-10 DO 2021-12-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZOZ/ZP/9/10/2018

Opublikowany: 2018-10-25 10:33:42
Wygasł: 2018-11-14

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach projektu pn.” „Kompetencje zawodowe na miarę pracodawców w Pińczowskim Staszicu” .

Opublikowany: 2018-10-22 15:19:40
Wygasł: 2018-11-05

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE - komputery

Opublikowany: 2018-10-22 12:51:27
Wygasł: 2018-11-05

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia.

Opublikowany: 2018-10-22 13:03:31
Wygasł: 2018-11-05

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 roku , poz. 1579) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego

Opublikowany: 2018-10-18 14:47:41
Wygasł: 2018-11-05

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-09-25 08:55:17
Wygasł: 2018-10-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza o przetargu na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/8/09/2018.

Opublikowany: 2018-09-19 20:34:56
Wygasł: 2018-10-02

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opublikowany: 2018-09-03 09:37:44
Wygasł: 2018-09-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o przetargu na Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla ZOZ w Pińczowie. ZOZ/ZP/7/09/2018.

Opublikowany: 2018-08-30 09:19:51
Wygasł: 2018-09-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o zamówieniu na usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych nr sprawy: ZOZ/ZP/6/08/2018.

Opublikowany: 2018-08-27 11:56:31
Wygasł: 2018-09-30

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.). Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018

Opublikowany: 2018-08-20 10:08:02
Wygasł: 2018-09-30

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Nr sprawy: ZOZ/ZO/12/08/2018.

Opublikowany: 2018-08-13 08:24:31
Wygasł: 2018-08-31

Zapytanie ofertowe na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opublikowany: 2018-07-10 13:43:28
Wygasł: 2018-07-18

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch tablic informacyjnych dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.1. -Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” wraz z montażem tablicy przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Złota 7 w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-07-06 14:51:07
Wygasł: 2018-07-13

Odbiór złomu stalowego/żeliwnego w szacowanej ilości 40 ton.

Opublikowany: 2018-07-04 19:52:10
Wygasł: 2018-08-13

ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2018-06-26 15:09:15
Wygasł: 2018-07-05

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”


znalezionych: 1289 na 65 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>