Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-02-18 12:13:59
Wygasł: 2021-02-28

ZOZ/P/1/02/2021. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2021-02-16 11:42:15
Wygasł: 2021-02-17

Zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – sprzęt zabezpieczający, w trybie rozeznania rynku.

Opublikowany: 2021-02-09 14:50:05
Wygasł: 2021-02-17

Obsługa bieżąca budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2021-02-03 15:17:15
Wygasł: 2021-02-04

Zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – urządzenia dezynfekujące.

Opublikowany: 2021-01-30 09:46:01
Wygasł: 2021-02-01

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawaę drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19.

Opublikowany: 2021-01-29 22:59:49
Wygasł: 2021-12-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 - Powiat Pińczowski

Opublikowany: 2021-01-05 10:33:44
Wygasł: 2021-01-27

ZOZ/ZP/15/12/2020. DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-12-24 08:49:37
Wygasł: 2021-01-31

ZOZ/ZP/16/12/2020. ZOZ w Pińczowie. Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Opublikowany: 2020-12-10 12:32:35
Wygasł: 2020-12-31

ZOZ/ZP/14/12/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIŻSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE.

Opublikowany: 2020-12-10 07:38:35
Wygasł: 2020-12-31

ZOZ/ZO/12/12/2020. Zapytanie ofertowe. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. zakup i dostawa akumulatorów w ramach projektu „Przebudowa oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2020-12-04 09:48:17
Wygasł: 2020-12-21

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 03.12.2020 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2021

Opublikowany: 2020-11-27 12:40:22
Wygasł: 2020-12-31

Powiat Pińczowski: „Przebudowa oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2” w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Opublikowany: 2020-11-27 12:09:37
Wygasł: 2020-12-31

Powiat Pińczowski: Dostawa sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe oraz mebli do Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Opublikowany: 2020-11-27 12:02:23
Wygasł: 2020-12-31

Dostawa sprzętu zabiegowo-diagnostycznego do Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zamawiający Powiat Pińczowski.

Opublikowany: 2020-11-27 10:29:22
Wygasł: 2020-12-31

ZOZ/KO/8/11/2020. Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-11-19 13:00:52
Wygasł: 2020-12-10

ZOZ/ZO/11/11/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego drenów do strzykawek.

Opublikowany: 2020-11-17 09:08:33
Wygasł: 2020-12-10

ZOZ/KO/7/11/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. KONKURSU OFERT w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opublikowany: 2020-11-16 13:09:17
Wygasł: 2020-11-30

ZOZ/ZO/9/11/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę masek medycznych FFP-2.

Opublikowany: 2020-11-16 11:11:43
Wygasł: 2020-12-31

ZOZ/ZP/13/11/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego implantów do zabiegów ortopedycznych.

Opublikowany: 2020-11-13 09:27:16
Wygasł: 2020-12-31

ZOZ/ZP/12/11/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Ogłoszenie o zamówieniu na Żywienie pacjentów szpitala.


znalezionych: 1223 na 62 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>