Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-06-08 09:29:56
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/ZO/9/06/2022. ZAPYTANIE OFERTOWE przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE.

Opublikowany: 2022-06-08 08:23:02
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/ZO/10/06/2022. Zapytanie ofertowe zakup i dostawy środków czystości. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-06-06 07:38:26
Wygasł: 2022-07-31

ZOZ/KO/2/06/2022. ZOZ w Pińczowie na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Chirurgiczny Ogólny

Opublikowany: 2022-06-03 10:44:05
Wygasł: 2022-07-01

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Numer referencyjny: ORiSO.I.272.4.2022

Opublikowany: 2022-05-25 14:45:05
Wygasł: 2022-06-09

Termomodernizacja struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2022-05-13 07:57:23
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/KO/1/05/2022. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-04-28 10:03:21
Wygasł: 2022-12-31

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2021.

Opublikowany: 2022-04-28 09:08:30
Wygasł: 2022-05-31

ZOZ/ZP/2/04/2022. Ogłoszenie o zamówieniu usługa wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-04-21 21:59:03
Wygasł: 2022-05-06

Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Pińczowskiego, etap II - realizacja projektu technicznego modernizacji

Opublikowany: 2022-04-15 08:38:10
Wygasł: 2022-05-31

ZOZ/ZO/3/04/2022. Zapytanie ofertowe zakup i dostawa Analizatora Parametrów Krytycznych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-03-25 09:42:12
Wygasł: 2022-05-31

ZOZ/ZP/1/03/2022. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usługi całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-03-24 10:27:43
Wygasł: 2022-03-24

Wynik postępowania: ”Termomodernizacja struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie”

Opublikowany: 2022-03-02 23:58:45
Wygasł: 2022-03-17

Termomodernizacja struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2022-03-01 13:56:14
Wygasł: 2022-03-04

ZOZ/ZO/1/02/2022. Ogłoszenie o wyniku Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa nici chirurgicznych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-02-17 13:55:30
Wygasł: 2022-02-28

ZOZ/ZO/1/02/2022. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa nici chirurgicznych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-02-01 08:34:33
Wygasł: 2022-02-25

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

Opublikowany: 2022-01-26 12:38:55
Wygasł: 2022-12-31

Plan zamówień publicznych na rok 2022 - zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z pózn. zm.)

Opublikowany: 2022-01-12 09:28:46
Wygasł: 2022-12-31

Plan zamówień publicznych na rok 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Opublikowany: 2021-12-17 08:01:43
Wygasł: 2021-12-31

ZOZ/ZO/11/12/2021. Zapytanie ofertowe na zakup do Pracowni Fizjoterapii diatermii krótkofalowej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2021-12-16 18:19:01
Wygasł: 2021-12-31

ZOZ/KO/3/12/2021. Konkurs ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań w Pracowni Rezonansu Magnetycznego dla ZOZ w Pińczowie.


znalezionych: 1321 na 67 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>