Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-08-17 12:49:00
Wygasł: 2021-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Opublikowany: 2021-08-09 21:30:59
Wygasł: 2021-08-12

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Opublikowany: 2021-08-05 21:06:44
Wygasł: 2021-08-31

Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego

Opublikowany: 2021-07-05 09:40:58
Wygasł: 2021-07-31

ZOZ/ZO/4/07/2021. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę soli kapsułkowej do centralnej stacji zmiękczania wody. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-06-22 19:37:59
Wygasł: 2021-07-23

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 5 446 734,00 kWh.

Opublikowany: 2021-06-15 13:02:31
Wygasł: 2021-06-22

Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla ZSZ w Pińczowie” wraz z montażem tablic na elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6.

Opublikowany: 2021-06-01 09:06:33
Wygasł: 2021-06-30

ZOZ/ZO/3/06/2021.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę monitora Ambu aView oraz dwudziestu endoskopów jednorazowych dla jednego pacjenta.Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-05-13 09:31:09
Wygasł: 2021-06-30

ZOZ/ZP/2/05/2021. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-05-06 12:42:44
Wygasł: 2021-05-12

Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawa trzech tablic informacyjnych dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z montażem tablic na elewacji budynków Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6.

Opublikowany: 2021-05-04 17:22:19
Wygasł: 2021-05-06

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla DPS - COVID-19

Opublikowany: 2021-04-27 10:40:03
Wygasł: 2021-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opublikowany: 2021-04-15 14:12:38
Wygasł: 2021-04-30

ZOZ/ZO/2/04/2021. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów. zapytanie ofertowe na zakup i dostawę worków na odpady medyczne.

Opublikowany: 2021-04-14 21:19:54
Wygasł: 2021-04-22

DOSTAWA SPRZĘTU WSPIERAJĄCEGO – COVID-19

Opublikowany: 2021-04-14 17:09:16
Wygasł: 2021-04-22

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ V – COVID-19

Opublikowany: 2021-03-03 13:46:41
Wygasł: 2021-05-31

ZOZ/ZP/1/03/2021. Zamówienie publiczne na DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-02-24 14:38:32
Wygasł: 2021-02-25

Przetarg jawny ustny na wydzierżawienie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Opublikowany: 2021-02-22 12:25:12
Wygasł: 2021-03-31

ZOZ/KO/1/02/2021. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarskich) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej dla pacjentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-02-22 09:27:54
Wygasł: 2021-03-31

ZOZ/ZO/1/02/2021. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nici chirurgicznych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-02-18 12:13:59
Wygasł: 2021-02-28

ZOZ/P/1/02/2021. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2021-02-16 11:42:15
Wygasł: 2021-02-17

Zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – sprzęt zabezpieczający, w trybie rozeznania rynku.


znalezionych: 1321 na 67 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>