Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-06-27 10:30:17
Wygasł: 2019-07-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/5/06/2019

Opublikowany: 2019-06-27 09:23:06
Wygasł: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 ze zm.).Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/06/2019

Opublikowany: 2019-06-12 10:55:06
Wygasł: 2019-06-27

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów dachu (z zachowaniem jego formy i geometrii).

Opublikowany: 2019-06-07 13:16:12
Wygasł: 2019-07-10

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bud.

Opublikowany: 2019-06-03 09:32:03
Wygasł: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów operacyjnych do zabiegów ortopedycznych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/06/2019

Opublikowany: 2019-05-29 15:11:51
Wygasł: 2019-06-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/4/05/2019

Opublikowany: 2019-05-24 13:47:32
Wygasł: 2019-05-27

Zakup usługi warsztatów wyjazdowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:48:36
Wygasł: 2019-05-29

Zakup usług szkoleniowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:49:31
Wygasł: 2019-05-29

Zakup wyposażenia pracowni kulinarnej

Opublikowany: 2019-05-24 13:50:13
Wygasł: 2019-05-29

Zakup materiałów sportowych

Opublikowany: 2019-05-23 11:43:15
Wygasł: 2019-05-30

Unieważnienie postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków."

Opublikowany: 2019-05-21 10:33:44
Wygasł: 2019-06-30

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Ogłasza zapytanie ofertowe na montaż wentylacji mechanicznej w magazynie odpadów medycznych na terenie szpitala powiatowego w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/5/05/2019

Opublikowany: 2019-05-16 14:14:11
Wygasł: 2019-05-17

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów edukacyjnych wypadków dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:11:47
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów biurowych dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:08:34
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup produktów spożywczych dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:08:40
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-10 14:30:51
Wygasł: 2019-05-30

Informacja o wynikach - grupowy transportzorganizowany/wynajem busa dowóz/rozwóz uczestników na warsztaty w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-08 09:01:03
Wygasł: 2019-05-15

INFORMACJA O WYNIKACH - Numer postępowania PiPR.IV.041.4. D.2017 „Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem baz danych w systemie Ośrodek FB ”

Opublikowany: 2019-05-07 13:43:54
Wygasł: 2019-05-10

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na grupowy transport zorganizowany/wynajem busa dowóz/rozwóz uczestników na warsztaty w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-06 11:10:56
Wygasł: 2019-06-30

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następującego sprzętu dla oddziału ortopedii Nr sprawy: ZOZ/ZO/4/05/2019


znalezionych: 1223 na 62 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>