Archiwalna wersja strony: Informacje podstawowe o Ośrodku

Powiat Pińczowski - Informacje podstawowe o Ośrodku
Data archiwizowania: 2011-02-19 21:43:36
Informacje podstawowe o Ośrodku

 

       SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

                  im.błogosławionego ks.J.Pawłowskiego

                           W  P I Ń C Z O W I E

                                     ul. J.Piłsudskiego 13

                                            28-400  PIŃCZÓW

  

  Telefon/fax : 41 357 30 13

  Adres stron www : www.sosw.pinczow.org

  Adres poczty elektronicznej : soswpinczow@gmail.com

  Nazwa organu prowadzącego: Starostwo Powiatowe

                                                     w  Pińczowie

 

  

 Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl