NAZWA: Powiat Pińczowski

RODZAJ: Jednostka samorządu terytorialnego

ADRES:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

NIP: 662-17-46-147
REGON: 291009432

KONTAKT:
Telefon 041 357 6001
Fax 041 357 6007
Adres e-mailstarostwo@pinczow.pl

Starosta:
Zbigniew Kierkowski

V-ce Starosta:
Ryszard Barna

SEKRETARZ:
Wioletta Usnarska

SKARBNIK:
Anita Głuszek

Rachunki bankowe do wpłat

- opłaty skarbowe

96 8509 0002 2001 0000 0185 0035
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, dzienniki budowy, karty wędkarskie

75 8509 0002 2001 0000 0185 0025
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty ewidencyjne

27 8509 0002 2001 0000 0185 0016
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty geodezyjne

22 8509 0002 2001 0000 0185 0009
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy Skarbu Państwa

92 8509 0002 2001 0000 0185 0010
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

ul. Zacisze 5

28-400 Pińczów

tel. 041 357 6001

fax 041 357 6007

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Wydział Geodezji

ul. Złota7

28-400 Pińczów

tel. 041 357 72 91
e-mail: geodezja_pinczow@poczta.onet.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30