Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.38.2021 - Pan Jacek Zarański

2021-08-02 14:14:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Jacka Zarańskiego, zam. w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul.Ogrodowej  na działce nr ewid.8/6, 8/8 i 8/9, obr.19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na wniosek inwestora umorzono postępowanie zgłoszeniowe

Zobacz również: