Aktualne przetargi

nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 OGŁOSZENIE 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.). 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-09-16 08:10:39

zobacz szczegóły»

nr sprawy: ZOZ/KO/8/09/2019 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Wewnętrzny - Poradnia Diabetologiczna

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-09-16 07:59:20

zobacz szczegóły»

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/7/09/2019

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-08-29 14:20:19

zobacz szczegóły»

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 zleconych przez Powiat Pińczowski w zakresie Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2019-02-28 09:09:57

zobacz szczegóły»

znalezionych: 4 na 1 stronach