Aktualne przetargi

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

-

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2018-09-19 20:34:56

zobacz szczegóły»

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o przetargu na Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla ZOZ w Pińczowie. ZOZ/ZP/7/09/2018.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2018-09-03 09:37:44

zobacz szczegóły»

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłasza o zamówieniu na usługa odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych nr sprawy: ZOZ/ZP/6/08/2018.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2018-08-30 09:19:51

zobacz szczegóły»

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.). Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018

Zamawiający: zepół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2018-08-27 11:56:31

zobacz szczegóły»

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Nr sprawy: ZOZ/ZO/12/08/2018.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2018-08-20 10:08:02

zobacz szczegóły»

znalezionych: 5 na 1 stronach