Aktualne przetargi

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch tablic informacyjnych dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.1. -Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” wraz z montażem tablicy przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Złota 7 w Pińczowie.

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2018-07-10 13:43:28

zobacz szczegóły»

ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2018-07-04 19:52:10

zobacz szczegóły»

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/11/06/2018

Zamawiający: Zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2018-06-14 09:19:37

zobacz szczegóły»

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2018 Pińczów

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2018-06-11 09:43:58

zobacz szczegóły»

znalezionych: 4 na 1 stronach