Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-05-24 13:47:32
Wygasł: 2019-05-27

Zakup usługi warsztatów wyjazdowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:48:36
Wygasł: 2019-05-29

Zakup usług szkoleniowych

Opublikowany: 2019-05-24 13:49:31
Wygasł: 2019-05-29

Zakup wyposażenia pracowni kulinarnej

Opublikowany: 2019-05-24 13:50:13
Wygasł: 2019-05-29

Zakup materiałów sportowych

Opublikowany: 2019-05-23 11:43:15
Wygasł: 2019-05-30

Unieważnienie postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków."

Opublikowany: 2019-05-16 14:14:11
Wygasł: 2019-05-17

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów edukacyjnych wypadków dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:11:47
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup materiałów biurowych dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:08:34
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup produktów spożywczych dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-16 14:08:40
Wygasł: 2019-05-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla 23 uczestników biorących udział w warsztatach w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-10 14:30:51
Wygasł: 2019-05-30

Informacja o wynikach - grupowy transportzorganizowany/wynajem busa dowóz/rozwóz uczestników na warsztaty w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-05-08 09:01:03
Wygasł: 2019-05-15

INFORMACJA O WYNIKACH - Numer postępowania PiPR.IV.041.4. D.2017 „Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem baz danych w systemie Ośrodek FB ”

Opublikowany: 2019-05-07 13:43:54
Wygasł: 2019-05-10

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na grupowy transport zorganizowany/wynajem busa dowóz/rozwóz uczestników na warsztaty w ramach projektu "Uwierz w siebie-Pomocna dłoń"

Opublikowany: 2019-04-25 10:57:18
Wygasł: 2019-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr sprawy: ZOZ/KO/3/04/2019

Opublikowany: 2019-04-25 09:08:39
Wygasł: 2019-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. ZOZ/ZP/2/04/2019

Opublikowany: 2019-04-23 08:13:41
Wygasł: 2019-05-22

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie RozporządzeniemMinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bud.

Opublikowany: 2019-04-17 08:44:05
Wygasł: 2019-05-31

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i badań mikrobiologicznych w obiektach szpitala w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/3/04/2019

Opublikowany: 2019-04-15 10:26:12
Wygasł: 2019-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii/ortopedii (procedura H21, H22,H32, H52, H53, H55, A26, H83, H84, A22 możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nr sprawy: ZOZ/KO/2/04/2019

Opublikowany: 2019-03-29 08:34:33
Wygasł: 2019-04-30

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28–400 Pińczów ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. NR SPRAWY ZOZ/ZP/1/03/2019.

Opublikowany: 2019-03-28 08:46:20
Wygasł: 2019-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch aparatów EKG. Kod CPV: 33123200-0 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2018.1986 ze zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/2/03/2019

Opublikowany: 2019-03-14 07:57:55
Wygasł: 2019-04-16

Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem bazdanych w systemie Ośrodek FB Op


znalezionych: 1054 na 53 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>