Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-12-17 15:00:41
Wygasł: 2018-12-27

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie: zadanie - SPRZĘT KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM

Opublikowany: 2018-12-10 10:49:12
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki w Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wewnętrznym, Chirurgicznym ZOZ w Pińczowie. ZOZ/KO/4/12/2018

Opublikowany: 2018-12-10 10:49:02
Wygasł: 2018-12-31

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Chirurgiczny - Oddział Wewnętrzny nr sprawy: ZOZ/KO/3/12/2018

Opublikowany: 2018-12-07 14:13:12
Wygasł: 2018-12-20

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 05.12.2018 r. na dostawę tablic rejestracyjnych

Opublikowany: 2018-12-05 09:44:32
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego chemii profesjonalnej o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/14/12/2018

Opublikowany: 2018-12-04 09:55:42
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/13/12/2018

Opublikowany: 2018-11-23 12:25:36
Wygasł: 2018-12-03

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-11-23 09:53:41
Wygasł: 2018-12-04

Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie - pracownie.

Opublikowany: 2018-11-23 08:46:44
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. ZOZ/ZP/13/11/2018

Opublikowany: 2018-11-22 14:57:30
Wygasł: 2018-12-03

Dostawa z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- meble

Opublikowany: 2018-11-22 14:09:19
Wygasł: 2018-12-03

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia.

Opublikowany: 2018-11-22 11:59:05
Wygasł: 2018-12-03

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - PFCO

Opublikowany: 2018-11-22 07:57:55
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych. ZOZ/ZP/12/11/2018

Opublikowany: 2018-11-21 08:43:37
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych. ZOZ/ZP/11/11/2018

Opublikowany: 2018-11-20 09:37:14
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Żywienie pacjentów szpitala. ZOZ/ZP/10a/11/2018

Opublikowany: 2018-11-19 08:20:19
Wygasł: 2018-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów i leków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/10/11/2018

Opublikowany: 2018-11-16 09:41:44
Wygasł: 2018-11-23

Unieważnienie postępowania "Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie w ramach projektu pn. „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji” objętego umową nr RPSW.08.03.03-26-0005/17-00

Opublikowany: 2018-11-08 13:56:02
Wygasł: 2018-11-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2018-11-06 15:05:23
Wygasł: 2018-11-15

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie

Opublikowany: 2018-11-06 13:24:33
Wygasł: 2018-11-15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>