Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-07-10 13:43:28
Wygasł: 2018-07-18

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch tablic informacyjnych dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.1. -Rozwój e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” wraz z montażem tablicy przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Złota 7 w Pińczowie.

Opublikowany: 2018-07-06 14:51:07
Wygasł: 2018-07-13

Odbiór złomu stalowego/żeliwnego w szacowanej ilości 40 ton.

Opublikowany: 2018-07-04 19:52:10
Wygasł: 2018-08-13

ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2018-06-26 15:09:15
Wygasł: 2018-07-05

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-06-14 09:19:37
Wygasł: 2018-07-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/11/06/2018

Opublikowany: 2018-06-07 14:36:06
Wygasł: 2018-06-07

Powiat Pińczowski: Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb 08

Opublikowany: 2018-05-30 14:06:16
Wygasł: 2018-06-30

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.ZOZ/ZO/9/05/2018

Opublikowany: 2018-05-23 16:22:19
Wygasł: 2018-06-07

Przebudowa części halowej zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - ul. Spółdzielcza 6, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/5 i 2/7; obręb 08.

Opublikowany: 2018-04-26 08:40:49
Wygasł: 2018-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę leków przeciwzakrzepowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 ze zm.). ZOZ/ZO/8/04/2018

Opublikowany: 2018-04-16 08:33:12
Wygasł: 2018-05-31

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/04/2018.

Opublikowany: 2018-04-12 08:34:20
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2.

Opublikowany: 2018-04-10 12:09:58
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych

Opublikowany: 2018-04-09 14:43:47
Wygasł: 2018-04-16

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej

Opublikowany: 2018-03-29 08:12:10
Wygasł: 2018-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/4/03/2018

Opublikowany: 2018-03-26 12:20:52
Wygasł: 2018-04-06

Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

Opublikowany: 2018-03-20 10:43:07
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa wywozu odpadów komunalnych. ZOZ/ZP/3/03/2018

Opublikowany: 2018-03-13 12:57:37
Wygasł: 2018-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy. ZOZ/P/1/03/2018

Opublikowany: 2018-03-13 08:57:24
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/03/2018

Opublikowany: 2018-03-06 08:37:31
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej NR SPRAWY ZOZ/ZP/2/03/2018

Opublikowany: 2018-03-01 07:55:20
Wygasł: 2018-03-10

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych NR SPRAWY: ZOZ/ZO/5/02/2018


znalezionych: 992 na 50 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>