Informacja o wynikach naboru na stanowisko ratownika w KP PSP .

2008-09-02 12:01:58 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ratownika w Komendzie Powiatowej PSp w Pińczowie.

Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie informuje , że w wyniku zakończenia procedury naboru komisja Kwalifikacyjna po weryfikacji złożonych dokumentów i przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej wybrała na stanowisko ratownika Pana Damiana Wleciała zam. Pawłowice 25.

Zobacz również: