30.12.2011

2012-01-02 09:06:59 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw orlen s.a w Pińczowie nr 4322 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością wodociągów pińczowskich

Zobacz również: