01.06.2012

2012-06-13 14:49:42 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Andrzeja Bieniaszewskiego zam. Skrzypiów 23, 28-400 Pińczów w zwiazku z wnioskiem o dzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 767 (działka nr 120) w km 3+215 w miejscowości Pińczów, urządzenia wodnego - przepustu
o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 767 na działkę nr 40.

 

Zobacz również: