Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 09:58:22 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 02 lutego 2005 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Pińczowskiego

z dnia 02 lutego 2005 roku

 

 

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja Starosty Pińczowskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku dotycząca udzielenia Gminie Pińczów pozwolenia na przebudowę wysypiska odpadów komunalnych znajdującego się na działce położonej w miejscowości Skrzypiów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434, została umieszczona w pu-blicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zobacz również: