zawiadomienie

2013-10-10 09:37:42 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz REGESTY Spółki Akcyjnej, Pińczów, ul.3 Maja 40 decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw dla potrzeb własnych w Pińczowie na obrębie 3 na działkach nr ewid.15/1, 15/2, 77/4, 17 i 95.

Zobacz również: