25.10.2014

2014-11-25 12:41:00 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 21.11.2014r. na wniosek P. Magdaleny Zawada zam. Leszcze 45a, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0070 (działka nr 83/1) w miejscowości Leszcze, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60 cm i długości 7 m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 697.

Zobacz również: