Zawiadomienie

2017-03-31 14:03:01 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Mieczysława Rejdaka i Pana Bogdana Rejdaka o pozwolenie na budowę kurnika do hodowli 13500 sztuk kur niosek (54DJP) oraz budowę magazynu jaj w miejscowości leszcze, obręb Leszcze, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 58/2 i 57.

Zobacz również: