Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN w Szyszczycach

2017-07-28 15:05:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci NN i SN w Szyszczycach AB.VI.6743.1.6.2017

W dniu 27 lipca 2017 roku PGE Dystrybucja S.A. zs. w Lublinie przy ul.Garbarskiej 21a zgłosiła zamiar przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci NN i SN w Szyszczycach na działkach nr 272/1, 273, 258, 260/2, 275, 274, 293, 292, 295, 296, 262/2, 262/1, 297, 261, 316, 319, 332, 305, 318, 322, 323, 324, 263, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 351, 361, 362, 363, 212, 195/1, 191/2, 190, 189, 186, 185, 184, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 41, 106, 257, 254, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 260/7

 ................................................................. W dniu 17 sierpnia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: