Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

2019-10-22 12:12:37 Zawiadomienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

S19102208280_0001.jpg S19102208280_0002.jpg

 S19102208280_0003.jpg

 S19102208280_0004.jpg

 S19102208280_0005.jpg

 S19102208280_0006.jpg

 S19102208280_0007.jpg

 S19102208280_0008.jpg

 S19102208280_0009.jpg

 S19102208280_0010.jpg

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: