Zawiadomienie

2020-03-02 14:49:16 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek spółki Novatek z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 o wydanie  pozwolenia na rozbudowę terminala  przeładunkowego gazu LPG Novatek Południe  w zakresie budowy dodatkowego budynku biurowo - socjalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz naziemnym zbiornikiem instalacji grzewczej  gazu płynnego LPG o pojemności 4,85m. inwestycja została przewidziana do realizacji w Woli Żydowskiej, na działce nr ewid. 459/2

Zobacz również: