Zgłoszenie budowy z art. 29 ust 1 pkt 19 lit e, Nr AB.VI.6743.1.25.2020

2020-11-24 12:30:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączemw Pińczowie, ul. Kordeckiego - Inwestor Polska Spółka Gazownictwa

W dniu 20 listopada 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa, z siedzibą w Kielcach, przy ul. F.Loefflera 2 dotyczące budowy odcinka gazociągu średfniego ciśnienia wraz z przyłączem.

Inwestycja została przewidziana do realizacji w Pińczowie, przy ul. Kordeckiego, obreb 09, na działkach nr ewid. 29/3, 30/1, 30/4, 31, 32/1, 32/2 

..............................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia w drodze decyzji sprzeciwu do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem 

Zobacz również: