Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.37.2020 z art. 29 ust. 1 pkt 2 e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-01-05 12:18:50 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu w Pińczowie, ul. Wiosenna

W dniu  29 grudnia  2020 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pińczowie, przy ul. Wiosennej, na działkach nr ewid. 47, 325, 344 i 347, obręb 11.

.............................................................

 Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem, tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.

 

Zobacz również: