ZAWIADOMIENIE

2021-01-11 12:44:50 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Gminy Kije w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borczyn, na działkach położonych na obrębie Borczyn i Wierzbica.

Zobacz również: