Archiwalna wersja strony: 2022

Powiat Pińczowski - 2022
Data archiwizowania: 2022-06-29 12:14:46
2022
Załączone pliki:

URP_XXXI_209_2022
(URP_XXXI_209_2022.pdf - 5852.398 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:17:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP_XXXI_210_2022
(URP_XXXI_210_2022.pdf - 486.507 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:18:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP_XXXI_211_2022
(URP_XXXI_211_2022.pdf - 7574.292 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:19:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXI_212_2022
(URP_XXXI_212_2022.pdf - 10508.266 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:19:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

URP_XXXI_213_2022
(URP_XXXI_213_2022.pdf - 504.603 KB) Data publikacji: 2022-03-25 13:20:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych

URP_XXXII_214_2022
(URP_XXXII_214_2022.pdf - 13165.138 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:20:47 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pińczowskim na lata 2022-2028"

URP_XXXII_215_2022
(URP_XXXII_215_2022.pdf - 3520.711 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:29:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "RAZEM" dla powiatu pińczowskiego na lata 2022-2027"

URP_XXXII_216_2022
(URP_XXXII_216_2022.pdf - 223.515 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:30:55 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych

URP_XXXII_217_2022
(URP_XXXII_217_2022.pdf - 4240.718 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:42:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034

URP_XXXII_218_2022
(URP_XXXII_218_2022.pdf - 4107.703 KB) Data publikacji: 2022-05-25 08:43:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl