zawiadonienie

2007-11-22 13:25:25 Aktualności

22.11.2007

z a w i a d a m i a  się,  ze dnia 13 października 2007r. na wniosek Pani Marii Chojnackiej działającej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NIDEX” – Maria Chojnacka Michałów 293, 28-411 Michałów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

  1. udzielenia koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Pawłowice V”, obejmującego część działek o nr ewid. 680/1, 681, 682 i 683, położonych na terenie wsi Tur Dolny, gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

Zobacz również: