Nabór wniosków stypendialnych

2009-04-14 14:01:16 Aktualności

                   

 

Starostwo Powiatowe w Pińczowie ogłasza nabór wniosków stypendialnych  w ramach Działania 2.2  „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ”dla studentów roku akademickiego 2008/2009 z Powiatu Pińczowskiego w terminie            

                           

                                          od  10.04.2009 r  do  30.04.2009 r

 

Szczegółowe zasady,  warunki i tryb przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Pińczowskiego na rok akademicki 2008/2009, który  można pobrać tutaj Regulamin(plik MS Word) »

Zobacz również: