08.03.2012

2012-03-08 10:50:52 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Arkadiusza Nowalskiego zam. Lubcza 12 gm. Wodzisław w zwiazku z wydaniem decyzji - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica -Węchadłów w związku z budową zjazdu indywidualnego na działkę 465/8

Zobacz również: