zawiadomienie

2013-09-10 11:02:36 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz Pana Rafała Kwietnia i Pana Zbigniewa Kwietnia prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Kwiecień Zbigniew Kwiecień Regesta Work Service Spółka Cywilna z/s w Pińczowie przy ul.3 Maja 40 decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych w Pińczowie na obrębie 3 na działkach nr ewid.17 i 95.

Zobacz również: