zawiadomienie

2013-09-17 11:34:44 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek REGESTY Spółki Akcyjnej ul.3 Maja 40 28-400 Pińczów o wydanie pozwolenia na budowę stacji paliw dla potrzeb tankowania pojazdów własnych, przewidzianej do realizacji w Pińczowie przy ul.Nowowiejskiej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/11, 15/12, 17, 95, 77/4

Zobacz również: