Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

2005-12-06 09:24:04 Aktualności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora nadzoru budowlanego

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

-kontrola budów i obiektów budowlanych

-przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych

-przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

-obsługa kancelaryjna pracy inspektoratu

 

Wykształcenie:

wyższe budowlane

 

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe

-          uprawnienia budowlane

-          umiejętności biegłej obsługi komputera

-          prawo jazdy kat. „B”

 

Wymagania pożądane:

-znajomość ustawy prawo budowlane oraz kpa

-umiejętność pracy w zespole

-znajomość pracy biurowej

-podstawowa znajomość języka obcego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i  niekaralności

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

-życiorys i list motywacyjny

-kopie świadectw pracy i kopie uprawnień budowlanych

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

dokumenty należy składać w terminie do :30-01-2006

 

Pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

ul. Zacisze 5

28-400 Pińczów

 

Dodatkowe Informacje: ( 041) 35760-01 wew.31

Zobacz również: