Zawiadomienie 06.12.2005r

2005-12-06 14:27:33 Aktualności

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

- o wniosku firmy „ Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia „ Grodzisko”

Zobacz również: