Komunikat Komisarzy Wyborczych w Kielcach

2006-09-20 13:14:52 Aktualności

Informujemy komitety wyborcze, że:

 

-         w dniu 25 września 2006 r. upływa termin składania do Komisarzy Wyborczych w Kielcach zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń,

-         w terminie do dnia 25 września 2006 r. komitety wyborcze mogą zgłaszać do Komisarzy Wyborczych po jednym kandydacie do składów terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkiej).

Prawo zgłaszania kandydatów do poszczególnych komisji przysługuje tym komitetom wyborczym, które zgłoszą listy kandydatów odpowiednio na radnych do rad gmin, rad powiatów i do sejmiku województwa.

-         Zasady tworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wszystkie dokumenty i wzory druków niezbędne w pracach wyborczych jak i dla potrzeb komitetów wyborczych są opublikowane na stronie internetowej (www.pkw.eov.pl) jak również znajdują się do wglądu w urzędzie gminy (miasta).

-         Zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych jak i zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych winno być dostarczone do Biura Komisarzy Wyborczych w Kielcach, sala nr 11 (okrąglak), budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godz. 9.— do 15.— do dnia 25 września 2006 r.( natomiast w dniu 23 września br. (sobota) pełniony będzie dyżur w godz. od 9.00 do 13.00).

Komisarz Wyborczy                                                          Komisarz Wyborczy

Kielce II                                                                             Kielce I

/-/ Andrzej Jagiełło                                                           /-/ Mirosław Gajek

Kielce, dnia 15 września 2006 r.

 

Zobacz również: